+

Date

Object

Subject

Control

+
Date
Object
Subject

Poster

Womenifesto

Womenifesto is a film-manifesto of female artistic voices conceived by Efi Spyrou and the team of RUNONART inviting a total of 30 female creators from different horizons to manifest in their own way.
Our design is an attempt the transgress the paper-thin barrier of front and back-end of the message. Transparency is emphasising on the imaginary order of a sided story. To read one has to stand on the other side.

In WOMANIFESTO I, with: Agata Darlasi, Varvara Roussou, Elena Topalidou, Eftychia Panagiotou, Maro Michalakakou, Maro Fasouli, Myrto Xanthopoulou, Nefeli Sarri, Polina Kremasta, Paulina Marvin, Rania Bellou, Tonia Tzirita Zaharatou, Maria Giiannou, Chrysa Valsamaki and Efi Spyrou (Greece).

In WOMANIFESTO II, with: Tamar Raban (Israel), Enact Theater [Elena Kallinikou & Marina Makri], Lia Haraki, Naya T. Karakosta, (Cyprus) and the creators Artemis Panagiotidou, Eleftheria Kazanas, Eri Dimitriadis, Eleni Panouklia, Ioanna Paraskevopoulou, Maria Papafigou, Maria Siorba, Maria Papapostolou & Natasha Biza and Stavroula Siamou (Greece).